Program przyznawania grantów na przekład literacki

Ireland Literature Exchange (ILE) – to jest narodowa irlandzka agencja promująca irlandzką literaturę za granicą. Organizacja działa na rzecz budowania międzynarodowej świadomości i doceniania irlandzkiej literatury współczesnej, głównie poprzez jej przekład. Założona w 1994 roku agencja ILE, wspierała przekład ponad 1500 dzieł irlandzkiej literatury na 50 języków, na obszarze całego świata. ILE oferuje również stypendium na zakwaterowanie dla tłumaczy literatury, organizuje spotkania tłumaczy z autorami, ułatwia udział irlandzkich autorów w międzynarodowych festiwalach oraz regularnie partycypuje w najważniejszych międzynarodowych targach książek.

Program Przyznawania Grantów na Przekład Literacki

Granty ILE na przekład literacki przyznawane są międzynarodowym wydawcom, którzy starają się o wsparcia dla tłumaczy irlandzkiej literatury* oraz dla irlandzkich wydawców na tłumaczenie literatury obcej na język angielski i irlandzki, oferując znaczący wkład w wynagrodzenie tłumacza.

Wydawcy muszą złożyć podanie co najmniej na trzy miesiące przed planowaną publikacją przekładu. Rada dyrektorów ILE zbiera się cztery razy do roku, aby ocenić złożone podania w oparciu o kryteria konkurencyjności. Ostateczne terminy składania aplikacji są dostępne na irelandliterature.com/deadlines

Swoje podanie o grant na przekład literacki przygotuj korzystając z poniższej listy:

Pobierz wersję pdf

Pobierz dokument Word

 

Wszyscy aplikujący muszą przedłożyć ILE krótką próbkę tłumaczenia, która następnie zostanie ocenione przez niezależnego eksperta. Nasz ekspert przygotuje raport, który zostanie przedłożony wraz z waszym oryginalnym podaniem, radzie dyrektorów ILE celem ich rozważenia.

Do zakwalifikowanych kandydatów zostaną wysłane oficjalne pisma z decyzją, aumowy zostaną nadane w ciągu dziesięciu dni od zebrania rady.

Wydawcy, którym zostanie przyznany grant, muszą przedłożyć ILE następujące dokumenty, celem wypłaty grantu na przekład literacki:

• Kopia projektu strony redakcyjnej książki uwzględniająca potwierdzenie współfinansowania przez ILE (musi być przedłożona ILE do akceptacjiprzed oddaniem książki do druku)

• Potwierdzenie dokonania zapłaty tłumaczowi w formie oświadczenia podpisanego przez tłumacza i reprezentanta domu wydawniczego

• Sześć kopi publikowanych dzieł.

Uwaga: Trzy granty ILE na przekład literacki zostaną ustawione tylko raz na rok dla reprezentanta domu wydawniczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie procesu składania aplikacji proszę wysłać maila na adres info AT irelandliterature DOT com lub zadzwonić pod numerem 00353 1 678 8961

 

* Kwalifikujące się gatunki literackie: literatura fikcji, literatura faktu literatura dziecięca, poezja i dramat.

 

Website by Fuel